2006-12-08

Ŝtata permesilo por retumado!

Irana (islam-faŝista) registaro bladaû lanĉos leĝ-regularon laû kiu ĉiuj havantoj de ttt-ejoj kaj blogistoj devas havi ŝtatan permesilon kaj identecon malkaze oni estos laûleĝe punataj mone kaj mallibereje. Oni hasata laûeble plej rapide ekvalidigi tiun leĝon.
Tia estas la aferoj en (islama respubliko de) irano!

1 comment:

memorujo said...

Ĉu tiu leĝo aperis ? Ĉu vi rajtas blogi ?
Aĉas tiu respublik-kaĉo..