2006-12-08

Virinaj rajtoj en irano (islama) : Valoro de maldekstra testiko kaj virino

Laû la artikolo 434 de islama punleĝaro de irana registaro kiu estas surbazo de La Korano: "Se (iu kaûzu ke) amputiĝu 2 testikoj de viro, la amputinto devas pagi kompletan sangmonon de islamano al la perdinto. Se la maldekstra testiko estu amputita du triono de la sangmono devas esti pagata. Se la dekstra testiko estu amputita triono de la sangmon devas esti pagat".

PS: laû sama leĝo "sangmono" de virino estas duon de viro.

Konkludo: valoro de la maldekstra testiko de viro laû islama leĝo estas pli multa ol animo de virino!


Klarigoj:
Sangmono – Die, دیه - : estas monpuno anstataû homanimo (aû korpmembroj) laû islama leĝaro.


No comments: