Showing posts with label irana vivo. Show all posts
Showing posts with label irana vivo. Show all posts

2007-10-02

Intervjuo tute libera sed laŭ islama!

En irano ne ekzistas libera amaskomunikiloj kaj ĉiuj estas sub la regno de la aŭtoritato.Estas ridindaj intervjuoj en la amaskomunikadoj kaj ordinare ĉiuj ripetas samajn frazojn. Jen interesa blido kiu montras kiel oni esprimas sian "liberan" opinion pri la aferoj surbaze de la "antaŭpriskribita teksto"!

2007-08-25

Ĉi tie estas Irana Islama Respubliko!

tute ordinara okazintaĵo en irano laŭ islama principo !

2007-06-09

Punkorekti maliculojn laŭ islama principo en irano

Jen fotoj kiuj en si mem rakontas kiel maniere irana polico punkorektas maliculojn!
Homaj rajtoj estas la plej fantazia afero en irano kaj la polico sen ajna juĝordono, laŭ sia decido tiel sovaĝe "karesas" maliculojn publike.


Mi hotntas ke mi loĝas en tia barbareca medio en kiu vere ne estas diferenco inter la polico kaj malicularo.

2007-05-23

Islamaj faŝistoj daŭre perfortas en Irano

Jen fotoj tute freŝaj pri batado de virinoj kiuj laŭ islamistoj "ne bone" observes siajn kaptukojn. Ne mirindas ke la islama polico en irano, tiel "karesas" la popolon.
2007-04-30

Iranaj virinoj sub premataj

De antaû semajno DENOVE irana polico premas la virinoj "observu islaman etikedon". La virinoj DEVAS esti "kovritaj" laŭ la islama modelo. Jen filmeto en kiu irana polico perforte kapatas virinon NUR pro ŝia aspekto.
http://video.tinypic.com/player.php?v=2z3toiu

2006-12-09

Ĉu vi scias ke en irano … 3


… Virinoj ne rajtas eniri la piedpilkajn (futbalaj) stadionojn. La afero estas tiom tabua ke nenian eblecon dum proksima estonteco oni antaûvidas tiurilate!

2006-12-08

Ĉu vi scias ke en irano … 2

… Solaj virinoj ne rajtas eniri hotelon, gastejon aû amasloĝejon. Senakumpanantaj virinoj neniel rajtus ripozi en hoteloj kaj ĉiuj aliaj similaj lokoj en irano, tio singnifas ke virinoj "devas esti akompanataj de iu viro kiu devas esti patro, frato aû edzo".
Tia estas la aferoj en irano.

Virinaj rajtoj en irano (islama) : Valoro de maldekstra testiko kaj virino

Laû la artikolo 434 de islama punleĝaro de irana registaro kiu estas surbazo de La Korano: "Se (iu kaûzu ke) amputiĝu 2 testikoj de viro, la amputinto devas pagi kompletan sangmonon de islamano al la perdinto. Se la maldekstra testiko estu amputita du triono de la sangmono devas esti pagata. Se la dekstra testiko estu amputita triono de la sangmon devas esti pagat".

PS: laû sama leĝo "sangmono" de virino estas duon de viro.

Konkludo: valoro de la maldekstra testiko de viro laû islama leĝo estas pli multa ol animo de virino!


Klarigoj:
Sangmono – Die, دیه - : estas monpuno anstataû homanimo (aû korpmembroj) laû islama leĝaro.


Ŝtata permesilo por retumado!

Irana (islam-faŝista) registaro bladaû lanĉos leĝ-regularon laû kiu ĉiuj havantoj de ttt-ejoj kaj blogistoj devas havi ŝtatan permesilon kaj identecon malkaze oni estos laûleĝe punataj mone kaj mallibereje. Oni hasata laûeble plej rapide ekvalidigi tiun leĝon.
Tia estas la aferoj en (islama respubliko de) irano!

2006-12-05

Cenzuro de interreto!

Antaû 4 tagoj subite interreto ĉesiĝis en irano kaj nun ĉio estas enordo! Sed multajn ttt-ejojn oni ne povas eniri!!
Jes "la fratoj" (irana versio de sovetuniaj kamaradoj) multe penis dume kaj starigis teruran filtradon en interreto. Eĉ oni ne povas eniri Vikipedion! (post multaj protestoj post 2 tagoj oni "liberigis" vikipedion! Kaj nun –provizore- eblas viziti ĝin!)
Eĉ por kelkaj tagoj ttt-ejo de interpol – internacia polico- estis flitrita en irano.

2006-12-04

Basiĝ – Basij بسیج -

Basiĝ – Basij بسیج - (mobilizado) estas nomo de duonmiltarista organizaĵo kiu kreiĝis post la revolucio 1979 en irano kaj ĝi nun regas en irano. Basiĝi -بسیجی -(mobiliziano) havas multajn avantaĝojn en la societo. Ili jam okupigis preskaû ĉiujn ŝtatajn postenojn. Ili tre similas al siaj ĝemeloj en la jam forpsita socialisma mondo precipe sovetunio kie similaj "Basiĝioj" sub la nomo de "komsomolo" iam regis tiun territorion. Ili agas kiel polic-hundoj kaj kompreneble ricevas siajn ŝatatajn ostojn. Ili ĉiam pretas aperi en la laûplanita kaj dezirata loko kiun "la gvidantoj" deziras. Basiĝi estas preta sinmortigi pro "la altmoŝta gvidanto" kiel "kamikazoj". Jen interesa foto de iu Basiĝiino kiu en si mem povas rakonti multon!
Fotofonto

Foto-dokumentoj dolorigaj ...

Aperis dokumentfotoj pri la grupa hom-mortigado antaû 27 jaroj en Kurdistan provinco de irano. Estas dolorigaj …
Jen la adreso de la fotejo:
http://online.wsj.com/public/resources/documents/info-iranpics0611-28.html

2006-12-03

Evoluado en irano

De antaû 100 jaroj en irano estas konflikto inter modernemo kaj tradiciemo. En 1979 jam venkis tradicisimo en irano kaj religiemuloj venkis. Du ĝenerale oni perdis multajn libercojn fakte la virinoj perdis multegojn. Estis ŝajnaj esperoj pri reformado dum 1998 ĝis 2005 sed ne veraj. En 2005 islamaj faŝistoj jam plenforte enmanigis al si mem ĉion potencon de la regado en irano. La suban karikaturon mi trovis en la reto kaj ĝi montras nian aktualan situacion precipe pri la situacio de la virinoj … .

2006-11-28

Ĉu vi scias ke en Irano … 1

… Dum 20 (1982-2002) jaroj videoaparato estis malpermesita kaj se la polico "malkovrus" ĝin en ies hejmo la posedanton oni malliberigus kaj monpunus?
La kialo estis "ne permesi ke la popolo disvojiĝu kaj ne vidu ne cenzuritajn filmojn kontraû islama kulturo".

2006-11-27

Se ŝi loĝus en irano …

Anuŝe (Anooshe) Ansari (انوشه انصاری) irandevena usonanino kiu registris jam sin kiel la unua spacturistino paginte pli ol 20 milionon da dolaroj.
Ŝi estas unu el la "sukcesaj" virinoj iranaj. Estas fakto ke se Anuŝe loĝus en irano ŝi ne rajtus blicikli eĉ en sia aleo sed dank’ al "ne islama medio" ŝi kapablis eĉ vojaĝi eksterplanedon!

PS 1:
Laû islama leĝo, edzino NE RAJTAS sen permeso de sia edzo eksterhejmiĝi eĉ por viziti siajn gepatrojn!

PS 2:
En irano virinoj NE RAJTAS bicikli "publike" (tio signifas sur strate, tamen sed jes ja en limitaj lokoj kie ne ekzistus viroj, virinoj rajtus bicikli!)

2006-11-26

Mi mortigis mian filinon ĉar ŝi estis malĉasta

Mi mortigis mian filinon ĉar ŝi estis malĉasta, tiel diras 48 jara viro kiu noktmeze per "kaptuko"de sia filino sufokis ŝin kiu estis 26 jara … .

Ne malmulte okazas tiaj krimoj en irano sed kio okazas al tiuj krimuloj?
Tiu "patro" post kelkaj tagoj estos oficiale liberiĝita de la polica malliberejo!
Bonvole ne miru, ĉar laû islama leĝo "la gefiloj estas posedaĵoj de (ge)patroj" kaj se iu patro mortigos sian fil(in)on, oni ne povas kondamni lin, ĉar li neniigis sian propran "posedaĵo"n.

Tiel estas la aferoj en islama respuliko de irano.

2006-11-22

Krimo je la nomo de Allah

Je 21-an de novembro 1998 anoj de sekureca kaj sekreta polico de islama respubliko noktmeze, kaŝe sin turniĝis al la hejmo de maljuna paro Furuhar. Darjuŝ kaj Parvane Furuhar estis politikistaj homoj kiuj ĉiam kontraû staris antaû la regantaj mollaoj en irano. Ili estis ardaj naciistoj kaj vere laûpolitike puraj homoj. Ili ĉiam revis pri libera irano en kiu demokratio regu. Sed … okazis la tragedio kaj per tranĉiloj pli ol 45 foje, ege sovaĝmaniere estis vunditaj kaj mortigitaj.
La mortigo de Furuharojn la sistemo ne kapablis kaŝi kaj pro la premo de la amaskomunikado finfine oni aprobis ke "mise" Fruharoj estis mortigitaj. Laû la raportoj la mortigantoj antaû ol sia "sankta komisio" preĝis je la nomo de Allah kaj ĝuste por sin alproksimigi al Allah faris tiun krimon senhezito kaj ia dubo.
Tiel estas la aferoj en irano … .
Hodiaû estas la 8-a datreveno de tiu katastrofo kaj mi ne fartas bone. Io doloras interne de mi kaj mi …