2006-11-25

...

Daûre (r)estas la afero ĉu esti aû neesti?
Tia estas la problemo!

No comments: