2006-11-18

honto al homaro ...

Estas multaj malbonaĵoj ene de la religia regado, sed ŝajnas ke la plej malbona, hontinda kaj abomena estas ŝtonmortigado kiun islamaj reganoj laû la instruoj de islamo faras.
"Modernaj" islamanoj klopodas preterpasi la aferon kaj preferas ne plu diskuti tiu rilate sed "konservativaj kaj fundamentalaj" islamanoj fieras pri la ŝtonmortigado kaj forte defendas pri tio, ĉar estas laû la ordonoj de Allah.
Ekde 1980 bedaûrinde multe da homoj en irano estis punitaj ŝtonmortige kaj ankoraû tiu puno estas laûleĝa. Vere (ne nur) al irana civilizaicio tiu estas granda honto. Mortigi homojn ĵetante ŝtonojn al ili por ke la punato ne mortu tuj sed ĝis eble malrapide kun granda doloro … . Mi fartas malbone, kie eblas enspiri? …

No comments: